Højskole
Siden 1954

Over 60 års stolt tradition for at motivere og udvikle mennesker til at være efterfølgere af Jesus, udrustet til at præge deres verden gennem Guds kærlighed og kraft.

værdisæt

Respekt

Vi er en skole præget af rummelighed og respekt, hvor forskellighed ses som en styrke; et sted, hvor autoriteter og mødetider respekteres. Med afsæt i Guds kærlighed vil vi undgå negativ forskelsbehandling og hensynsløs opførsel, men arbejde for at mennesker og ejendele behandles med omtanke.

Fællesskab

Vi er en skole, hvor alle, i et Gudscentreret fællesskab, oplever at høre til; et sted, præget af teamspirit og tjenersind, hvor vidt forskellige personligheder og nationaliteter integreres. Vi ønsker ikke, at nogen er uengagerede, men at alle forpligter sig og tillader andre at komme tæt på, så selv svaghed kan blive en styrke.

Tillid

Vi er en skole, præget af åbenhed, mulighedstænkning og Guds nærvær; et sted med autenticitet og fortrolighed, hvor vi tør bygge relationer og give ansvar. Vi vil undgå skjulte dagsordener og arbejde for, at ord og liv hænger sammen.

Ansvar

Vi er en skole, hvor alle har ejerskab. Et sted med gæstfrihed og kvalitet, hvor den enkelte, med Guds hjælp, tager ansvar for sig selv og bidrager til helheden, og samtidig opmuntres til forandringsvillighed.

6 ORD

På Mariager Højskole har vi seks ord, som udtrykker det vi vil. De udspringer af “missionsbefalingen”, som siger:

Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple [folkelig og missional], idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. [dannelse og discipelskab] Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. [tjeneste og engagement]

(Matt. 28, 18-20)

Folkeligt & Missionalt

Her møder du både højskolesangbogen og moderne lovsang, politiske samfundsdebatter og reflekterende prædikener, og du møder en højskole, som både er lokal og global, kulturel og kirkelig.

Dannelse & Discipelskab

På højskolen skaber vi et rum, hvor du kan udvikle dig som et helt menneske, sætte ord på troen, og lade Jesus Kristus definere dit liv.

Engagement & Tjeneste

Det er vores drøm, at du vil engagere dig i lokale og globale udfordringer og tage et medansvar for en bæredygtig fremtid. Vi drømmer om at se dit gudgivne kald udfolde sig i kirken og din verden.

Tak for din tilmelding!