impressum

Postadresse:

Mariager Høj- & Efterskole
Gl. Hobrovej 10
9550 Mariager
mail@mariager-skolerne.dk
Tlf. 96682700

CVR: 57901314
EAN:5798000560888 

Besøgsadresse

Mariager Højskole
Hjulhusvej 12b
9550 Mariager

Vedtægter

Læs Mariager Højskoles vedtægter her:

Bestyrelsen

Michael Kjærgaard
Formand

Claus Bækgaard
Næstformand

Kristina Bay

Lars Due

Ken Due

Ellen Frismodt

Maja Schrøder

Senest ajourført 12.07.2023

 

Vision

På Mariager Højskole har vi seks ord, som udtrykker det vi vil.

  • Folkeligt & Missionalt
  • Dannelse & Discipelskab
  • Engagement & Tjeneste

Værdisæt

Dannelse – Vi opsøger muligheder for at formes ved at lære om livet, hinanden, kulturen, historien  og verden. Den kristne dannelse, discipelskab, sætter Jesus og Guds nærvær i centrum gennem det personlige og fælles Gudsliv, der bygger karakter og skaber naturlig åndelighed.

Respekt – Vi er en skole præget af rummelighed og respekt, hvor forskellighed ses som en styrke; et sted, hvor autoriteter og mødetider respekteres. Med afsæt i Guds kærlighed vil vi undgå negativ forskelsbehandling og hensynsløs opførsel, men arbejde for at mennesker og ejendele behandles med omtanke.

Ansvar – Vi er en skole, hvor alle har ejerskab. Et sted med gæstfrihed og kvalitet, hvor den enkelte, med Guds hjælp, tager ansvar for sig selv og bidrager til helheden, og samtidig opmuntres til forandringsvillighed.

Fællesskab – Vi er en skole, hvor alle, i et Gudscentreret fællesskab, oplever at høre til; et sted, præget af teamspirit og tjenersind, hvor vidt forskellige personligheder og nationaliteter integreres. Vi ønsker ikke, at nogen er uengagerede, men at alle forpligter sig og tillader andre at komme tæt på, så selv svaghed kan blive en styrke.

Tillid – Vi er en skole, præget af åbenhed, mulighedstænkning og Guds nærvær; et sted med autenticitet og fortrolighed, hvor vi tør bygge relationer og give ansvar. Vi vil undgå skjulte dagsordener og arbejde for, at ord og liv hænger sammen.

Tak for din tilmelding!