Bliv
elev

1.

Tilmelding

Dit ophold på Mariager Højskole starter med en enkel registrering.

2.

Udfyldende

I bekræftelse e-mailen finder du et link til en formular hvor du kan give mere udfyldende information om dig.

3.

Velkomstbrev

Vi har bekræftet din tilmelding og første betaling og sender dig en udfyldende email med den info du behøver.

4.

Opstart

Hjerteligt velkommen på Mariager Højskole. Du indlogeres og du får en tutor der introducer dig til højskolelivet.

5.

Skema

Første uge vælger du valgfag og ministry, og sætter et skema op sammen med din coach.

Krav

For at blive optagelset på en dansk folkehøjskole skal du være fyldt 17 ½ år på kursets startsdato – selv hvis du starter på et senere tidspunkt i kursusforløbet.

Reglement

Ved tilmelding bekræfter du at du er indforstået med skolens elev reglement og er villig til at indgå i et positivt samarbejde omkring skolens mål og værdier.

(1) Du har mødepligt til undervisningen og kommer til tiden.
(2) Du er med til at skabe et miljø af venlighed og hjælpsomhed ift. både elever, lærere og gæster.
(3) Du deltager i gudstjeneste om søndagen.
(4) Du tilslutter dig vores rusfri miljø indenfor og udenfor skolen.
(5) Sex er forbeholdt gifte par.
(6) Du overholder dine forpligtelser ift. rengøring, opvask, oprydning og øvrige opgaver.

Ferie og frihed

Du har fri, når der ikke er undervisning eller andre pligter, som skal opfyldes. Weekenden begynder ved undervisningens afslutning fredag og slutter søndag aften. Såfremt du ønsker at holde fri eller ferie i løbet af opholdet, får skolen ikke statsstøtte i de uger du er fraværende. Derfor betaler du skolepenge i fraværsperioden.

Betaling

Ved tilmelding forudbetales første rate på opholdet af kr 3.000, som ikke refunderes ved evt. frameldig. Betaling for kurset opkræves i månedlige rater en måned på forskud. Efter du er startet på skolen, er der 4 ugers opsigelsesvarsel, hvor der stadig betales skolepenge. Dette gælder også hvis skolen afbryder dit ophold pga. brud på skolens regler.

Forsikring

Din betaling for ophold på skolen dækker stort set alt, men der er nogle forsikringer, som du skal være opmærksom på, du selv skal tage stilling til, om du har behov for: (a) Private ejendele (Dine private ejendele, tøj, computer, mobiltelefon og lignende). (b) Ulykker/tilskadekomst (f.eks. ved sport) (c) Ansvar (Hvis du under dit ophold på skolen kommer til at ødelægge noget). (d) Udlandsrejser (bagage ikke er omfattet af skolens rejseforsikring). For yderligere info om forsikringer kontakt kontoret.

Tak for din tilmelding!