Sammensæt
dit højskoleophold

Mariager Højskole er en buffet af muligheder, der kan sammensættes på mange måder. Det giver dig muligheden for at få netop dét ud af året, som du behøver. Vælg din LINJE. Vælg VALGFAG og nyd viften af ekskursions- og rejsemuligheder, der krydrer oplevelsen og udfordringsniveauet perfekt.

Linjer

På linjerne får du mulighed for at dykke ned i de emner, som er relevante for dig. Om det er, hvordan man fortolker Bibelen, hvordan du udvikler dig selv, eller hvordan man leder frivillige, så har vi en linje til dig.

Fire ud af ugens fem hverdage bliver brugt på din valgte linje, og her får du mulighed for at diskutere, reflektere og stille spørgsmål. Du vil også opleve at blive inddraget i undervisningens interaktive øvelser, hvor dine synspunkter og livserfaringer kommer i spil. Målet for alle linjerne er det samme — at Jesus må forvandle dit liv.

Vælg 1 linje

 • Teologi
 • Den Almene
 • Lederskab
 • Studie

Teologi

/ Dyk ned i bibelen

Teologilinjens fire fokusområder er Bibelen, teologi, tjeneste og livsstil. Her lærer du om de mest essentielle emner i den kristne tro. Vi dykker ned i Bibelens enkelte bøger, studerer kristen dogmatik, og gennem akademiske opgaver reflekterer vi over troens applikationer i dit eget og kirkens liv. Du bliver også udrustet til at handle på din viden og udfordret til at udleve din tro. I sidste ende peger al teologilinjens undervisningen på, hvordan du kan udvikle en dyb relation med Jesus, og hjælpe andre til det samme.

 • Fordybelse i bibelens bøger
 • Indføring i den kristne dogmatik
 • Visdom til at vokse med Gud
 • Udfordring til praktisk handling

Bibelen

 • Bibelstudiemetoder
 • Synoptiske evangelier
 • Johannesevangeliet
 • Apostlenes Gerninger
 • Romerbrevet
 • Galaterbrevet
 • Filipperbrevet
 • 1. Timotheus
 • Projekt bibel

Tjeneste

 • Rådgivning og sjælesorg
 • Missiologi
 • Personlig evangelisation
 • Apologetik
 • Teambuilding
 • Kristendom og politik
 • Kald og tjeneste

Teologi

 • Læren om bibelen
 • Læren om Jesus
 • Læren om Helligånden Læren om Gud
 • Læren om kirken
 • Eskatologi
 • Kristent menneskesyn
 • Den åndelige verden
 • Kirkehistorie
 • Pentekostalisme

Livsstil

 • Kristen livsstil
 • Kristent menneskesyn
 • Etik
 • Selvlederskab
 • Shape
 • Sex og forhold

Den almene

/ Er du rigtig klog?

Den almene linje handler om at gøre os klogere på livet, nysgerrig på menneske og samfund, og åben overfor den verden vi alle står i forhold til.

Vi går på opdagelse i kristendommens mangfoldige fortælling, fordyber os og stiller kvalificerede spørgsmål for om muligt at finde svar og mening. Vi diskuterer eksistens og sameksistens, tro og tvivl, dannelse og identitet, demokrati og medborgerskab, historiens indlejring i vores samfund og hvilken retning kulturen bevæger sig i.

Vi tager livtag med det bibelske livs- og menneskesyn, dens verdensbillede og horisont, der stiller skarpt på vores egen selvforståelse, næstekærlighed og det der truer den menneskelige eksistens. Vi drøfter betydningen af Jesu budskab til os i evangelierne, sætter ord på åndelighed og oplevelser og hvilken rolle kirken har i en moderne verden.

Målet er sammen at blive bevæget, berørt og oplyst for derigennem at finde vores identitet og plads i verden med troen på Jesus som et konkret udtryk i hverdagen

 • Dybere kendskab til bibelen og kristendommens fortælling
 • Forankring i tro, åndelighed og selvstændig eksistens
 • Udvikling af færdigheder til livsmestring og diskurs for livet
 • Inspiration til delagtiggørelse i samfund, kultur og kirke
 • Afklaring af menneskesyn og verdensbillede

Bibelen
& Teologi

 • Læren om Helligånden
 • Læren om Jesus
 • Læren om Kirken
 • Læren om Gud
 • Romerbrevet
  & Retfærdiggørelse
 • En Åndelig Virkelighed
 • Klimakrise og Kirkekaffe
 • Tro & Mesterlære
 • Tro og Tvivl
 • Peter & Paulus

Livsstil
& Identitet

 • Enhed & Udholdenhed
 • Åndelighed og Afklaring
 • Profetisk livsstil
 • Kald & Tjeneste
 • Selvlederskab 1:
  Forankring & Engagement
 • Selvlederskab 2:
  Mål & Mening
 • Hvem skal jeg så være?

Historie, kultur
& samfund

 • Sex og Kærlighed
 • Det Etiske Menneske
 • Livssyn og Verdensbillede
 • Popkultur og Tidsånd
 • Kirkehistorie 1: Bekendelser & Dogmatik
 • Kirkehistorie 2: Reformation & Karismatik
 • Fortællerværksted 1
 • Fortællerværksted 2
 • Lewis & Tolkien
 • ikingetid & Vikingetro
 • Frigørelse fra autoriteter (60-70érne)
 • Det 20. århundredes historie
 • Kristendom & Politik
 • Aktualitetsuge
 • Projektuge

Lederskab

/ Lær at lede dig selv og andre

Kristent lederskab starter med Gud og hans mission i verden, og handler derefter om, hvordan du leder dig selv og andre. Derfor opbygger vi dine ledelseskompetencer ved at give dig et teologisk grundlag, praktisk erfaring med lederskab og inspiration til ledelse og frivillighed i kirken, erhvervslivet og samfundet. Verden har brug for kristne ledere, som både kender deres teologiske grundlag og ledelsesmæssige platform. Lederlinjen hjælper dig til at analysere og ref lektere fra et teologisk ledelsesperspektiv, tage ansvar i kirker, lede frivillige organisationer, missionsarbejde, eller erhvervslivet. Derfor er du også med til at tage et ansvar i skolens hverdag, Belong, gudstjenester og kirkepraktik.

 • Kompetencer til kristen ledelse
 • Teologisk ref leksion over nutiden udfordringer
 • Udrustning til tjeneste i kirken
 • Frivillighed og engagement i Guds Mission

Teologi

 • Nytestamentlig eksegese
 • Korinterbrevene
 • Teologisk refleksion
 • Hermeneutik
 • Postmoderne apologetik
 • Kristologi
 • Nytestamentlig græsk
 • Reformationen
 • Pentekostal teologi
 • Trinitarisk teologi

Kristent lederskab

 • Tjenende lederskab
 • Teamarbejde
 • Personligt lederskab
 • Tjenende lederskab
 • Coaching
 • Pastoral omsorg
 • Forskellige personligheder
 • Mand/kvinde
 • Kristen spiritualitet
 • Pastoral tjeneste
 • Discipelskab
 • Frivillighed og motivation
 • Forandringsledelse

Mission & Tjeneste

 • Kirkeudvikling
 • Kirkeplantning
 • Ledelse af smågrupper
 • Ekspositorisk forkyndelse
 • Narrativ forkyndelse
 • Missional kirke
 • Projektledelse
 • Kristen sociologi

/ Undervisning på lederlinjen er på engelsk

Studie

/ Tid til fordybelse

På Studielinjen fordyber du dig i et selvvalgt speciale, og har endda mulighed for at tilvælge en Bachelor i anvendt teologi. Du kan bl.a. fordybe dig i teologi, ledelse, spiritualitet, missiologi, medie eller musik. Studielinjen er en ideel mulighed for dig, som ønsker at udruste dig selv til at arbejde fuld tid i en frikirke, missionsorganisation, humanitær organisation eller i andre kirkelige organisationer.

Studielinjen følger skolens almindelige hverdag og undervisning. Om formiddagen forestår skolens forskellige lærere undervisningen, hvor du får tid til at fordybe dig i dit selvvalgte emne. Om eftermiddagen og aftenen har du mulighed for at vælge alle de valgfag og aktiviteter skolen har eller at fortsætte med at forbyde dig i et emne under vejledning af en lærer.

 • Tid til specialisering i et selvvalgt emne
 • Mulighed for at arbejde mod din bachelor i anvendt teologi
 • Støtte til videre personlig udvikling

Bachelor

Læs mere om vores samarbejde med AlphaCrusis College omkring muligheden for at læse en Bachelor.

Store valgfag

Vælg 1 stort valgfag
 • Musik & lovsang
 • Talent & scenekunst
 • Sport & eventyr
 • Diakoni & psykologi

Musik &
Lovsang

/ Find din stemme

Udforsk musikken og dyk dybere i din forståelse af, hvad lovsang og tilbedelse er.

Bliv dygtigere til dit instrument igennem sammenspil og privatundervisning, skriv og indspil dine egne sange, tag på turné rundt i DK og bliv en del af et lovsangsband, som leder lovsangen på skolen.

Emner

 • Privatundervisning
 • Sangskrivning
 • Indspilning
 • Musikteori
 • Hørelære
 • Lovsangsledelse
 • Et liv i tilbedelse
 • Profetisk lovsang
 • Band & Samspil
 • Lovsang i Gammel-
  og Ny Testamente

Praktik

 • Connect-møder
 • Morgensamlinger
 • Juleshow-turné
 • Lovsangskonference
 • Bønnesamlinger
 • Kirke-tour

Talent &
scenekunst

/ Kom ud over kanten

Vi skriver skuespil og laver forestillinger, små og store, ud fra de kreative evner DU kommer med. Styrk eller opdag dit kreative potentiale, når vi sammen går på opdagelse i forskellige udtryksformer; teater, poetryslam, monologer, dans, kulisser m.m.

Emner

 • Privatundervisning
 • Sangskrivning
 • Indspilning
 • Musikteori
 • Hørelære
 • Lovsangsledelse
 • Et liv i tilbedelse
 • Profetisk lovsang
 • Band & Samspil
 • Lovsang i Gammel-
  og Ny Testamente

Praktik

 • Connect-møder
 • Morgensamlinger
 • Juleshow-turné
 • Lovsangskonference
 • Bønnesamlinger
 • Kirke-tour

Sport &
eventyr

/ Kom i form og form dit liv

Udforsk Guds skaberværk til vands, til lands og i luften, mens du udfordrer dine grænser og styrker din krop. Træn din disciplin, lær at tøjle din krop og mærk din puls slå.

Aktiviteter

 • Kajakroning
 • Mountain biking
 • Fridykning
 • Løb og Orienteringsløb
 • Fitness og Styrketræning
 • Cirkeltræning og Crossfit(r)
 • Undervandsrugby
 • Svømning
 • Surfing
 • Fægtning
 • Boksning
 • Klatring
 • Hardball
 • Kost og ernæring
 • Muskelbygning og vægttab
 • Faldskærmsudspring*
 • Overlevelsestur
 • Beast-Challenge
 • Diverse motionsløb
 • Sponsorløb
*Særskilt betaling

Diakoni &
Psykologi

/ At hjælpe er at forstå

Brænder du for at gøre en forskel for mennesker i udsatte og vanskelige livsomstændigheder – udvise omsorg og næstekærlighed? Drømmer du om at sammentænke teori og praksis på en meningsfyldt måde, mens du samler dig viden og konkret erfaring?

Få indblik og bliv klogere på menneskets psykiske, fysiske og åndelige behov. Mød verden, se et behov og vær med til at fremme forandring og bevægelse igennem diakonalt arbejde – ét menneske ad gangen. Forstå mig bedst. Mød mig bedst.

Aktiviteter

 • Diakonihistorie
 • Diakonalt og socialt arbejde
 • Konflikthåndtering og voldsforebyggelse
 • Udviklingspsykologi
 • Psykisk lidelse ud fra et kristent perspektiv
 • Den personlige samtale

Praktik

 • Bølgebryderen, Mariager
 • Krisecenter for Kvinder, Hobro
 • Mandecenter, Randers
 • Gadecaféen, Aarhus

Små valgfag

Vælg flere
små valgfag

Bøn

Giv dit bønneliv et boost. Bed sammen med andre, der elsker at bede, og oplev bøn blive en uundværlig del af din hverdag.

Ministry

Vær med til at gøre en forskel i Danske ungdomsarbejd og skole ministry ved at engagere dig i forkyndelse og event arrangering.

Floorball

Hockey for landkrabber. Vis os dine bedste vristskud, løb solen sort og fald om af udmattelse.

Brætspil

Udforsk brætspillenes farverige verden med masser af hygge og spænding! Alle mulige genrer fra selskabsspil til social deduction, escape room og storytelling, samt producer dit eget brætspil.

Fitness

Vægtløftning, gymnastik, crossfit, zumba, insanity og sport. Ikke to dage er ens, men vi garanterer masser af bevægelse, høj puls, sved og sjov.

Løb

Løbeklubben tager dig fra det niveau du starter på. Du får masser af kilometer i benene, og sammen med teamet løber du gennem Mariagers naturskønne omgivelser.

Horisont

Skærp din samfundsmæssige færdighed til at iagttage, analysere og debatere, mens du udvider din evne til at bidrage til demokratiet igennem dialog.

Ånd, Krop, Sjæl

Bliv et autentisk sundt menneske med gode sunde vaner for din krop. Faget der forebygger eller udbedre stress og udbrændthed.

Volleyball

Nyd teamånden, koordinationen og glæden ved den perfekt oplagte bold. Udmanøvrer dine modstandere og få pulsen op.

Krea

Giv dig i kast med kunstneriske projekter. Vær med i et kreativt miljø, og brug dine hænder til at skabe noget smukt. Her får du lov til at udtrykke dig selv, fra idé til færdigt produkt, og lære nye kunstneriske og praktiske færdigheder.

Pilates

Valget der er din modgift mod en stiv krop. Find og træn muskler du ikke troede du havde, bøj og stræk led du ikke troede du kunne.

Fodbold

Giv den gas på grønsværen, læg den perfekte stikning og fortryl os med dine driblinger.

Integration

Få undervisning i dansk, og tag modultests i samarbejde med Sprogcenter Himmerland i Hobro. Her udvikler du dine danskkundskaber og bliver sat i stand til at begå dig som en aktiv medborger i det danske samfund. Du får indsigt i og forståelse for det danske samfund, kultur og traditioner, og du bliver en del af et socialt netværk. Al undervisning vil tage udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger, og undervisningen vil blive planlagt derudfra.

Udforsk verden med
venner og formål

Vores netværk åbner dørene for at møde unikke personligheder med inspirerende historier og engagement i meningsfyldte projekter. Træd ud i ukendte kulturer, der udfordrer dine sociale kompetencer og oplev at stå sammen som team. Dette er rejser, der udvider dit perspektiv.

Efterårsrejsen

Europarejsen giver dig mulighed for at opleve og møde behov i en helt anden europæisk kirkekultur. Her får du lov til at vise praktisk kærlighed og omsorg, som gør en forskel for dem du møder, og som sætter aftryk i dig.

Forårsrejsen

Bliv inspireret af hvad dine talenter og evner kan bruges til. Rejs ud med dit spor, engager dig i konkrete projekter og bliv udfordret til at drømme stort.

Studierejse

Studierejsen giver dig en unik mulighed for at udforske de steder, hvor kristendommen blev grundlagt. Gå i fodsporene på Bibelens hovedpersoner, mens undervisere og lokalguides blæser liv i historien.

Destinationer de sidste 5 år:

Højskolelivet

Det er den eventyrlige del af skolen, som umuligt kan beskrives på disse sider. Det er hjertepulsen – når den ubeskrivelige atmosfære opstår. Det er, når din ”to-read liste” næsten er afsluttet henslængt i hængekøjerne, når I finder våddragterne frem og svømmer over fjorden, eller med høj puls fræser på cyklerne gennem løvskovene, når du joiner en bibelgruppe og sammen læser Bibelen fra cover til cover, når tiden går i stå foran strandbålet ved solnedgang. Alt det der opstår… Det er højskolelivet!

Belong

Belong-gruppen er det lille fællesskab i det store skolemiljø. Gruppen spiser morgenmad sammen hver dag og mødes én gang om ugen, hvor der er tid til at drikke kaffe, bede, dele liv, læse i Bibelen og tage på ture sammen.

Connect

På Mariager Højskole lægger vi stor vægt på en opløftende atmosfære af tro, lovsang, bøn og inspiration. Som elev får du fællessamling hver morgen, mindst én ugentlig gudstjeneste og særlige inspirationskonferencer med internationale talere på skolen.

Coaching

Samtaler der forvandler

Som elev på Mariager højskole får du en personlig, certificeret coach, som mødes med dig en gang om måneden. Her bliver din vandring med Gud og mennesker sat i højsædet, hvor intet emne er for stort eller småt.

Ved at stille de rigtige spørgsmål, vil din coach hjælpe dig ref lektere over, hvor du kommer fra, hvor du står nu, og hvor du er på vej hen. Samtalerne kan omhandle dine personlige målsætninger og fremdrift eller bearbejde hændelser og udfordringer fra dagligdagen. De kan dykke ned i din historie og identitet eller hjælpe med at tydeliggøre dine drømme og dit kald eller gennemarbejde dybere spørgsmål om tro og mening.

Tak for din tilmelding!