Akademia

Mariager Højskole ønsker at udruste denne og næste generation med det teologiske fundament der behøves til deres tjeneste.

Alphacrucis College, Australien, tilbyder en BA og MA i klassisk eller anvendt teologi i samarbejde med Mariager Højskole. Det er derfor muligt for dig at læse en bachelor eller master grad via Mariager Højskole. Alphacrucis College er en godkendt international uddannelse i Danmark.

Oversigt

BACHELOR UDDANNELSE
i klassisk eller anvendt teologi

Målgruppen:
Studerende som vil gerne have den fulde bibelskoleoplevelse i skolens rammer med kristent fællesskab, missionsrejser, coaching og discipelskab og vil gå i dybden med kristen teologi og tjeneste igennem ugentlig undervisning.

Undervisningsform:
Dagselev på Mariager Højskole

Længden:
3 år

Optagelseskriterier:

 • Engelsk sprog på B2 niveau af CEFR kvalifikationsramme.
 • Gymnasiale/erhverv uddannelse eller/og alder over 19 år.

PRÆSTEASPIRANT
i Mosaik regi

Målgruppen:
Aspirerende præster i Mosaik-netværk som i samarbejde med deres lokale kirke vil gerne vokse igennem teologisk uddannelse, netværk, mentoring og praktiske erfaringer.

Undervisningsformer:
Model 1: Dagelev på Mariager Højskole med omfattende kirkepraktik i sin lokale kirke.
Model 2: Flexelev som deltager i 6 fastlagte undervisningsuger per år sammen med andre aspiranter.

Længden:
4 år

Optagelseskriterier:

 • Kontrakt med kirkens ledelse og Mariager Højskole
 • Engelsk sprog på B2 niveau af CEFR kvalifikationsramme.
 • Gymnasiale/erhverv uddannelse eller/og alder over 21 år.

MASTER UDDANNELSE
for præster og ledere

Målgruppen:
Erfarende præster og leder som er engageret i tjeneste, men ønsker at komme videre med deres akademiske studier.

Undervisningsform:
Online kurser med video-undervisningsmaterialer, pdf-filer, tekstbøger.
On-site intensive uger på Mariager Højskole som supplement, netværk og kontekstualisering af studerede emner.

Længden:
6 år

Optagelseskriterier:

 • Minimum 5 års professionel erfaring i en primær-lederrolle. F.eks.: Senior- eller  assisterende præst, leder i menighedsrådet, NGO eller lign.
 • CV som beskriver hvordan du møder den overnævnte kriterie
 • Dokumentation for din nuværende stilling som præst/leder.
 • Engelsk sprog på B2 niveau af CEFR kvalifikationsramme.

Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed,  så at det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksent, udrustet til al god gerning.

2. Tim 3:16

Bachelor

Bachelor i Anvendt Teologi

Mariager Højskoles samarbejde med Alphacrucis College, Sydney, gør det muligt at læse en bachelor i teologi på tre år via Mariager Højskole. Uddannelsens særpræg er, at den er konfessionelt forankret i evangelisk karismatisk kristendom til forskel for teologiske uddannelser som er non-konfessionelle.

Denne Bachelor er en speciel og fantastisk kombination af en række fag inden for både bibelteologi, systematisk teologi, kirkehistorie, praktisk teologi, ledelse, missiologi, spiritualitet og personlig udvikling. Den adskiller sig altså fra andre teologiske uddannelser, ved at have mere vægt på kristent liv og tjeneste, og mindre vægt på eksempelvis filosofi og bibelske sprog.

De første to år består af undervisning på Mariager Højskole. Derefter bliver man meritoverført til Alphacrucis College. Herfra kan du (1) læse online hjemmefra, (2) tage et tredje år på højskolens studielinje, og færdiggøre din bachelor online, eller (3) tage til Australien og læse direkte på Alphacrucis College, Sydney. Uddannelsessamarbejdet er unikt på højskoleområdet, og det skal understreges, at uddannelsesdelen er et tilvalg til det normale højskolekursus. Højskolens studielinje har 4-9 bachelorelever i gennemsnit om året.

Kontakt Mariager Højskoles Academic Dean for mere information.

Uddannelsens akkreditering

Bacheloruddannelsen er godkendt international bacheloruddannelse i Danmark. Det skyldes at Alphacrucis College er godkendt som en forskningsbasereret institution af den australske uddannelsesmyndighed, og derfor vil den blive vurderet på lige fod med andre udenlandske Bachelor uddannelser i Danmark. Alphacrucis College har I flere omgang figureret på den danske SU Fast Track liste som betyder at den er godkendt til SU og eventuelt udlandsstipendium. Denne godkendelse skal fornyes hver femte år. Se den nuværende status på su.dk

I princippet bør bacheloruddannelsen godtages på alle videregående uddannelser (master og kandidatstudier), der ikke kun optager studerende fra et snævert fagområde, men på baggrund af forskellige bacheloruddannelser som eksempelvis pædagog, lærer, 3K, og andre professionsbacheloruddannelser.

Den enkelte uddannelsesinstitution vil altid foretage en individuel vurdering, men der er præcedens for at elever er blevet optaget følgende steder på baggrund af deres Bachelor of Arts in Ministry:

 1. Diplom i Ledelse
  1. Copenhagen Business School
 2. Kandidat i Diakoni
  1. Aarhus Universitet
 3. Kandidat i Europas Kirkelige Rødder
  1. Aarhus Universitet
 4. Master i Globalisering og Integration
  1. Syddansk Universitet
 5. Kandidat i Persuasive Design
  1. Aalborg Universitet
 6. Master of Theology in Applied Theology
  1. University of Wales
 7. Studier på University of Birmingham

Karrieremuligheder

Som færdiguddannet bachelor i (anvendt) teologi har du et indgående kendskab til de mange nuancer indenfor den kristen dogmatik, bibelteologi, ledelse, tjeneste, forkyndelsens kunst, spiritualitet, sjælesorg og har lært at anvende disse teorier igennem praktisk erfaring.

Du kan arbejde som:

 • Præst
 • Børne-, Teenage-, Ungdomspræst
 • Lovsangsleder
 • Kirkelig administrator
 • Pastoral underviser

I bl.a.:

 • Frikirker
 • Missionsarbejde
 • Humanitært og socialt arbejde
 • NGO og adskillige kristne organisationer.

Præsteaspiranter

Om præstetræningen

Vi har en stærk ambition om at træne og uddanne dig, der ønsker at løfte den vigtige rolle som leder i en Mosaik-kirke til effektivt at kunne løfte opgaven. Leder- eller præsterollen er Guds kald og udrustning, der skærpes og udvikles ved træning, mentorskab og uddannelse.For at skabe en sund åndelig tjeneste, som møder fremtidens udfordringer, har vi en leder- og præsteaspirantordning, der bygger på mentorskab og praktik i din lokale kirke, netværk med andre aspiranter og ledere, og på teologisk uddannelse. Du får derfor en helhedsorienteret træning, fordi verden har brug for at se kristne ledere, som både har evner og karakter, passion og teologisk forståelse.Hvis kaldet til tjeneste brænder i dig, så kontakt os nu, så vi kan drøfte dine muligheder!

Kontakt Mariager Højskoles forstander for mere information.

Elementer i uddanelsen som præsteaspirant

TEOLOGISK UDDANNELSE – Vi lever i en verden, hvor faglig indsigt, viden og uddannelse har betydning, og derfor er det også en vigtig del af Mosaiks leder- og præsteaspirantordning. Mariager Højskole har et uddannelsessamarbejde med Alphacrucis College (AUS) omkring en fuldt akkrediteret Bachelor of Arts in Ministry, som indeholder systematisk teologi, bibelkundskab, pastoral teologi, spiritualitet, og praktiske tjenestefag.

NETVÆRK – Som aspirant i Mosaik er sociale relationer og netværk med andre også vigtigt. Her kan du dele spørgsmål, tanker og ideer med andre aspiranter, samt opbygge et netværk med erfarne præster og ledere. Det er obligatorisk for en aspirant at deltage i relevante samlinger, herunder SommerCamp, Next, Superdøgn, Lederkonference, samt faste samlinger for aspiranter.

MENTORING – Kirkens ledelse udvælger en mentor, som du mødes med én gang om måneden. I mentorsamtalen tales der både om tjeneste, uddannelse, personlige kompetencer og trivsel. Der sættes konkrete mål fra gang til gang, som der evalueres på. Herudover er det vigtigt, at præst og præsteaspirant mødes kontinuerligt for at bede sammen, evaluere og planlægge.

PRAKTIK – Med faste ansvarsområder i kirken vil du opleve modning og udvikling af dine tjenestegaver. Du får også mulighed for at afprøve nye sider af dig selv med et bredt udpluk af opgaver i kirken. Samlet set giver dette dig indsigt i og erfaring med leder- og præstejobbet.

Optagelse

Du kan kun blive leder- eller præsteaspirant i en lokal kirke. I samarbejde med kirkens ledelse og Mariager Højskole udarbejdes en kontrakt med mål, arbejdsbeskrivelse, uddannelsesplan og særlige forhold, så vi sikrer os, at alle forventninger til hinanden er afstemte.

I samarbejde med Mosaik

Mosaik_Webforside-logo-1

Mosaik’s aspirant koordinator

Masteruddannelse

FORM OF TEACHING

Online courses of Alphacrucis College provide you with professionally made video teaching materials, pdf-files, textbook reading requirements and other relevant literature. They also provide student support, facilitate online discussion and marking of your assessment tasks by qualified Australian lecturers.

Onsite, intensive, week-long courses at Mariager Bible College will complement most af the online courses and ensure relevance and application of the teaching material to the danish context by equally qualified local lecturers. These courses encourage group synergy and an ongoing productive dialogue among the senior pastors and leaders in Denmark. Additional local tutoring and student support are available upon request.

ENTRY REQUIREMENTS

You are eligible to apply for this program if you have (a) a Bachelor’s degree in theology, ministry or another related domain OR if you fulfill the following criteria for (b) professional entry: 1. Minimum of five years of professional experience in a managerial or professional senior leadership role. For example:•Ministers in senior leadership positions;•Managers and leaders in non-governmentorganizations which act to further social orcultural outworking of Christian ministry. 2. A CV outlining how you meet the abovementioned criteria. 3. Statement of Service, e.g. an employmentcontract, or simply a letter from an officialsource documenting your current senior pastor/leader position. 4. Minimum of upper intermediate English levelproficiency. This is equivalent to B2 level atCEFR qualification framework. 5. In exceptional circumstances, a case maybe made for assessing broader skills orqualifications, such as:•research and/or creative projects at anadvanced level•publications, presentations and conferenceparticipation•experience outside tertiary educationin industry, business or governmentemployment •professional experience in local, state ornational organizations.

fv. Leif Petterson – Forstander for Mariager Højskole,  Stephen Fogarty – Forstander for Alphacrusis, Peter Makovini – akademisk dean for Mariager Højskole

Alphacrusis

Alphacrucis is a multidisciplinary Christian University College shaping and forming students to make an impact in the world of Business, Counselling, Education, Ministry, Music and beyond.

Mariager Højskole har et unikt samarbejde med Alphacrusis der faciliterer din vej ind i højere evangelisk bibeltro teologisk uddannelse. 

Studie vejledning

Mariager Højskole kan tilbyde forskellige kombinationer der hjælper dig på vej ind i den teologiske verden. Ring eller skriv til Peter, hvis du behøver uddybende studievejledning ifm. din opstart af dine teologiske studier.

Peter Makovini

Academic Dean

Tak for din tilmelding!